Zalimden Korunma Duası

  Zalimlerin zulmü varsa elbette mazlumunda Allah’ı vardır. Reddedilmeyen bir Dua mazlumun ettiği duadır. Er yada geç mutlaka kabul görecek olan bu duaları ederken içten ve samimiyetle Allah’a yönelmelidir. Mazlum bilmelidir ki Allah duasını duyuyor ve mutlaka icabet edecektir. Zalime karşı en güzel dua içten gelen ifadelerle zulmü dile getirerek Allah’a dua etmesidir.

Zalime karşı yapılan Dualar:

 

“Bismillahi ve billahi ve minallahi ve ilellahi ve fi sebilillah.
Allahumme ileyke eslemtu nefsi ve ileyke veccehtu vechi ve ileyke fevveztu emri, fehfezni bihifzil imani min beyni yedeyye ve min ğelfi ve en yemini ve en şimali ve min fevqi ve min tehti, vedfe` anni bihevlike ve quvvetike feinnehu La Havle ve la quvvete illa billahil aliyyil Azim”.

Tercümesi:
“Allahın adı ve zatı ile, Allahdan (bizi yaradan odur ve ona taraf döneceyiz) Allaha taraf ve Allah yolunda.
İlahi kendimi sana teslim etdim ve senin dergahına yüz çevirmişim ve işlerimi senin tarafına bırakmışım (sana tevekkül etmişim). Beni (sana olan kamil) iman sayesinde önden, arkadan , sağdan ve soldan və yerden ve gökden gelen belalardan öz küdret ve küvvetinle koru ve onları benden uzak et. Hakikaten Aziz ve büyük yaradandan başka küdret ve küvvet sahibi yokdur”.


Zalimlerden korunmak için başka bir dua:

İyi olmak bu dünyada huzurlu bir hayat sürmek için yeterli mi? Şeytan görevini hayvanlar, bitkiler üzerinden değil insanlar üzerinden yürüttüğüne göre biz ne yaparsak yapalım nasıl olarsak olalım hayatın zorlaştığı anlar olacak ve çoğu sınavlarımız insanlar üzerinden olacak. Bize de sabırlı olmak düşecek.

Hayatı zorlaştıran insanlar, sebepsiz yere kötülük yapanlar, kötü duygulara sahip insanlar, katiller, sapıklar, hırsızlar, kıskançlar, dedikoducular iftiracılar... onların şerrinden korunmak için dua edelim. Allah karşımıza iyi insanlar çıkarsın, kötülerin şerrinden korusun.

Kötülerin şerrinden korunmak ve onlardan kurtulmak için her gün 7 kere Kureyş Suresi okunur.

 Kureys Sûresi ve okuşu
Li iylâafi kurayşin İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf ,Fel ya’büdüü rabbehâazel beyt .Ellezii et ‘amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf”

Manası:
“Kureyş’e kolaylaştırıldığı, Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki, Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.”

Kötü insanların şerrinden korunmak için

Hasbünallahu ve nimel vekil.......

(Allah bize yeter.O ne güzel vekildir)

Allahü teâlâ, Peygamber efendimize buyuruyor ki:
(Sana hile yapmak isterlerse, Allah sana kâfidir.) [Enfal 62]

([Ey resulüm, senden] yüz çevirirlerse, “Hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim” de! = Allah bana kâfidir, Ondan başka ilah yoktur, ben sadece Ona güvenir, Ona dayanırım. O büyük Arşın sahibidir.) [Tevbe 129]

(De ki: Hasbiyallahü aleyhi yetevekkel-ül-mütevekkilün= Bana Allah yeter, güvenip dayanacaklar, ancak Ona güvenip dayanırlar.) [Zümer 38]

(Allah’a dayan; vekil olarak Allah sana yeter.) [Nisa 81]
(Tevekkül edene Allah kâfidir.) [Talak 3]
oku sürekli gün içerisinde. Birde sürekli başkalarının arasında sevilmene sebep olacagından ya vedud okumaya devam et ki kimse senle ugraşamasın.

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Zalimden Korunma Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları